På Hakansviksgatan utförs arbeten som orsakar buller från och med vecka 20

Kuulosuojaimet.

Byggandet av spårvägen Kronbroarna har börjat på Håkansviksgatan. Pålningen börjar under vecka 20 och pågår i högst en vecka. Därefter, under vecka 21, börjar stenbrytning. Stenbrytningen utförs längst Håkansviksgatan uppskattningsvis till slutet av augusti men inte dagligen utan det kan bli pauser. Båda arbetena orsakar starkt buller.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi meddelar om möjliga nattarbeten separat. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen av Håkansviksgatan och Hundholmsvägen.

Vi beklagar besväret.