På Brobergskajen utförs arbeten som orsakar kraftigt buller

Kuulosuojaimet.

Vi börjar byggandet av bland annat en avloppskanal 3.7. Arbetet orsakar kraftigt buller i drygt en månad.

Först utförs spontslagning i cirka en vecka och därefter pålning i drygt en månad. Båda är tråkiga ljud men på olika sätt.

Sponter behövs för att stödja schakt och pålar är nödvändiga för att bygga en stabil och säker grund.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Kronbroarna erbjuder öronproppar för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som finns vid bron vid Mellangatan.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.