Översikt 7.11.2023: Arbeten som orsakar buller i östra ändan av Hundholmsvägen

Kuulosuojaimet.

I östra ändan av Hundholmsvägen, alltså på Hundholmsvägen mellan Reihersvägen-Degerövägen samt på de närmaste gatorna, har utförts arbeten som orsakar starkt buller i cirka ett år. Tyvärr fortsätter dessa arbeten – mer information nedan.

OBS: Förändringar är möjliga, eller nästan säkra. Man kan aldrig veta vad som finns under gatuytan.

Korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen

Vi utför stenbrytning för att möjliggöra byggandet av ny kommunalteknik. Stenbrytningen är på gång och fortsätter uppskattningsvis till slutet av 2023. Efter stenbrytningsarbetet, uppskattningsvis i januari-mars, utför vi spontslagning i korta perioder.

Korsningen av Hundholmsvägen och Kökargränden

Just nu håller vi på att utföra spontslagning i korta perioder. Målet är att arbetet blir färdig under de kommande veckorna.

Hundholmsvägen mellan Renvallsgränden-Degerövägen

Ett stort stenbrytningsarbete kommer att påbörjas uppskattningsvis i november. Det första skedet borde bli färdigt i februari. Bullret är kontinuerligt. Det andra skedet börjar under våren och pågår i minst två månader.

Hundholmsvägen mellan Svanströmsstigen-Degerövägen

Uppskattningsvis från och med december eller januari utför vi borrpålning för att bygga ett stödmur. Arbetet pågår i några veckor.

Korsningen av Hundholmsvägen och Degerövägen

Det är möjligt att vi behöver utföra spontslagning i korta perioder i november-december.

Slutord

Vi erbjuder öronproppar: Man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen av Henrik Borgströms väg och Hundholmsvägen (framför Alepa) eller från en annan postlåda som ligger i korsningen av Kökargränden och Hundholmsvägen.

Vi beklagar olägenheterna och tackar för ert tålamod.