I korsningen av Hundholmsvägen och Lars Mickelssons kraftigt buller från 14.8.

Kuulosuojaimet.

Nära korsningen av Hundholmsvägen och Lars Mickelssons väg utförs pålning uppskattningsvis 14.-18.8.2023. Pålning orsakar kraftigt buller, och arbetet utförs kl. 7-17.30. Arbetet är oundvikligt för att kunna bygga bullerskärm.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland till 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Vi beklagar olägenheterna.