I korsningen av Hundholmsvägen och Degerövägen stenbrytning och borrpålning fr.o.m. 19.2.2024

Kuulosuojaimet.

Vi påbörjar stenbrytning och borrpålning i korsningen av Hundholmsvägen och Degerövägen uppskattningsvis 19.2.2024, vilket orsakar starkt buller. Dessa arbetsskeden pågår uppskattsningvis till början av mars. De är nödvändiga för att kunna bygga en stödmur.

Stenbrytning innebär borrning, sprängningar och lastning av sprängsten. Borrning orsakar kontinuerligt starkt buller. Sprängningar utförs cirka 1-5 gånger om dagen. All trafik i närområdet måste stoppas i några minuter när sprängningar utförs. Inlastning av sprängsten orsakar också buller men inte så starkt som borrning. Borrpålning betyder att stålpålar borras ned i marken.

I Hundholmsvägens östra ända mellan Reihersvägen-Degerövägen har utförts och kommer att utföras även andra arbeten som orsakar buller. I mars-april börjar vi ett stort stenbrytningsarbete på Hundholmsvägens norra kant mellan Mjölövägen-Degerövägen. Arbetsskedet pågår åtminstone i två månader.

Andra arbeten som orsakar buller är också möjliga, även med kort varsel. Vi berättar om dem så bra vi kan.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa. Man kan hämta öronproppar från en postlåda vid korsningen av Kökargränden eller framför Alepa.

Vi beklagar olägenheterna och tackar för ert tålamod.