I Hundholmsvägens östra ända utförs arbeten som orsakar buller fr.o.m. januari

Kuulosuojaimet.

På Hundholmsvägens södra kant mellan Reihersvägen-Lars Mickelssons väg påbörjas stenbrytning i början av januari, vilket orsakar starkt buller. Stenbrytningen innebär både borrning och sprängningar. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal. Arbetet pågår tills februari-mars och är nödvändigt för att bredda Hundholmsvägen.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland till 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder öronproppar för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som finns i korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen.

Under de närmaste månaderna ska buller också höras från andra områden i Hundholmsvägens östra ända.

Vi beklagar olägenheterna.