I Brobergskajen utförs arbeten som orsakar starkt buller

Kuulosuojaimet.

Onsdagen 17.11.2021 ska sponter tas upp, och det orsakar starkt buller. Arbetet utförs mellan kl 9-16 och pågår hela dagen.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill: man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen mellan Bokarbetaregatan och Mellangatan, bredvid gång- och cykelbron.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.