Byggandet av Näckens bro orsakar buller från och med 11.4.

Kuulosuojaimet.

Byggandet av den nya Näckens bro har påbörjat på Sörnäs strandväg. Från och med 11.4. utförs pikhuggning som orsakar högre buller och pågår i högst två veckor. Samma vecka påbörjas också spontslagning som pågår i cirka tre veckor.

Nästa bullrande arbete är injektering som börjar uppskattningsvis under vecka 15. Arbetet pågår i cirka en månad.

I månadsskiftet april-maj påbörjas även pålningsarbetena som kommer att utföras periodvis fram till slutet av sommaren. Pauserna kan ibland vara relativt långa.

De arbeten som orsakar högre buller görs på vardagar mellan kl. 8-18.

Både i Hagnäs och vid Brobergskajen pågår byggarbetet kring spårvägen Kronbroarna samt tillhörande arbeten som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro etappvis fram till 2026.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Vi beklagar det besvär som orsakas.