Buller i korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen

Kuulosuojaimet.

I korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen påbörjas stenbrytning, vilket orsakar starkt buller. Stenbrytningen innebär både borrning och sprängningar. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal och all trafik i området stoppas i några minuter när sprängningarna utförs. Arbetet pågår tills början av november och är nödvändigt för att vi kan bygga ny kommunalteknik.

Under de närmaste månaderna kommer buller också att höras från andra områden i Hundholmsvägens östra ända.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena vanligtvis på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande. Vi erbjuder öronproppar för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen eller från en postlåda som ligger i södra ändan av Kökargränden.

Vi beklagar olägenheterna.