Arbeten som orsakar kraftigt buller vid korsningen av Hundholmsvägen och Renvallsgränden fr.o.m. 25.1.

Kuulosuojaimet.

Från och med 25.1.2023 utförs spontslagning som orsakar kraftigt buller vid korsningen av Hundholmsvägen och Renvallsgränden. Arbetet pågår tills månadsskiftet februari-mars.

Spontslagning är oundviklig eftersom en schakt måste stödjas med sponter på grund av säkerhetsskäl.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland till 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av den ljudnivå som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder öronproppar för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som finns i korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen.

Under de närmaste månaderna ska buller också höras från andra områden i Hundholmsvägens östra ända.

Vi beklagar olägenheterna.