Arbeten som orsakar buller fortsätter på Näckens plats vecka 29

Kuulosuojaimet.

Uppskattningsvis från och med 19.7.2022 utförs borrpålning på Näckens plats, vilket orsakar starks buller. Arbetet pågår i cirka två veckor. Pålning utförs på vardagar mellan kl. 8-18.

Arbetet är nödvändigt på grund av byggandet av en stödmur.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd (öronproppar) för dem som vill. Man kan hämta dem till exempel från Näckens plats. Öronpropparna är i en postlåda.