Byggandet av Havshagsbron orsakar buller

Kuulosuojaimet.

Byggandet av Havshagsbron som ska gå mellan Hagnäs och södra spetsen av Fiskehamnen, alltså Knekten, orsakar buller.

Byggandet av både landfästena och arbetsbron kräver borrning, slagpålning och borrpålning.

Från och med 19.6. utförs bullrande arbeten i Havshagen. Dessutom börjar pålning på havet 1.8. efter en paus som tagits på grund av havsnaturen.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Tyvärr pågår bullrande arbeten flera månader. Det ska ändå bli en paus i pålningsarbetena på havet från och med 15.4. på grund av havsnaturen.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. 

Totalt kommer arbetena i Hagnäs och Havshagen att pågå i etapper tills 2026.

Vi beklagar olägenheterna.