För båtfolk

Byggande av broar i ett livligt båtlivsområde påverkar oundvikligen båtlivet under byggarbetet. Även slutskedet skiljer sig från det som rådde i området innan byggarbetet påbörjades.

Byggarbete

Brobergssundet

Muddringsmaskiner rör sig i området mellan Brobergssundet och Ärtholmen 15 april – 15 juni 2024. Transportenheten består av en bogserbåt och en pråm som är sammankopplade med en bogserlina. Enhetens längd inklusive rep är cirka 75 meter. Båtförare ska använda låga hastigheter vid möten och passera enheten på minst 100 meters avstånd.

Vid Hagnäsbron blir det avbrott i båttrafiken på grund av att den gamla bron rivs. Båttrafiken under Hagnäsbron är helt stängd i slutet av sommaren 2024 under följande dagar:

tis 13.8 kl. 00.01 – tor 15.8 kl. 23.59
tis 20.8 kl. 00.01 – tor 22.8 kl. 23.59
tis 27.8 kl. 00.01 – tor 29.8 kl. 23.59

Under övriga tider kan man åka båt genom Brobergssundet. Om vi kan annullera något av ovanstående tre avbrott informerar vi om detta på denna sida.

År 2023 och 2024 är broarnas frihöjd 3,5 meter. Hagnäsbrons slutliga frihöjd är 4,5 m (MW) 4,7 m (N2000).

Var försiktig när du närmar dig arbetsplatsen.

Området mellan Havshagen och Fiskehamnen

Farleden mellan Havshagen och Sumparn i Fiskehamnen slopas (1.8.2023). I den tillfälliga arbetsbron har vi oppningen vilken är cirka 7 meter bred och minst 2,3 meter hög. Läget för öppningen ändras när arbetet framskrider.

När bron är färdig, uppskattningsvis från och med 2026, är dess segelfria höjd 2,6 m (MW) 2,8 m (N2000). Bron har också en sektion som i specialfall kan öppnas med hjälp av fordonskranar.

Området mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden

kartta
Våra byggarbetsplatser orsakar ändringar i trafiken i havsområdenaFörstora kartbilden.
merikartta
Förstora kartbilden.

På grund av byggandet av Kronbergsbron på Kronbergsfjärden har farleden på 6,9 meter till Brändö och Hertonäs strand (4860: Hertonäs farled 9,5/6,9 meter) stängts tills vidare. Den nya förbindelsen flyttas västerut från Kronbergsfjärden, väster om Länsmannen. Den tillfälliga farleden är en enskild farled där båtförarna åker på egen risk. Farleden har utmärkts med blåvita prickar ämnade för enskilda farleder. Prickarna har kardinalmärkeskännetecken och de har placerats som portar för att synas bättre och underlätta navigationen.

Under byggarbetet är förbindelsen alltså västerut från Länsmannen från riktningen Paloholmen på arbetsbron. Öppningens bredd är ungefär 30 meter och den segelfria höjden är från och med 25.7.2023 18 meter. Öppningens leddjupgående är minst 4 meter. Den segelfria höjden på den färdiga bron är 20,0 m (MW) 20,2 m (N2000) från och med hösten 2025.

Alla som behöver ersättande bryggplatser på grund av ändringarna ska kontakta Helsingfors stad: venepaikkavaraukset(at)hel.fi

Segelfri höjd innebär fartygets maximala höjd med vilken det är säkert att köra under bron. Segelfri höjd beräknas på basis av vattenytans nivå i enlighet med referensnivån, i detta fall medelvattenståndet (MW). Brons segelfria höjd är skillnaden mellan brons fria höjd (avståndet från tidvattennivån i snitt till den nedre delen av brons överbyggnad) och säkerhetsavståndet. I säkerhetsavståndet ingår eventuell inexakthet i vattenståndet, vattenståndets inverkan på säker passage ska observeras av sjöfararen.

I den segelfria höjden på 18 meter beaktas vattenståndets variationer och mätningstoleranser. Under brolocket kommer att under arbetet finnas strukturer, vars räckvidd neråt ändras allteftersom arbetet fortskrider. Höjderna varierar också i enlighet med byggskedet. Med stålets egen vikt är punkten högst, och punkten ändras när måttets vikt, armeringen samt betongdäcket kommer till.  

Med beaktande av dessa är den segelfria höjden under arbetet 18 m.

Stor försiktighet ska iakttas nära byggarbetsplatsen, både för ens egen säkerhet och för byggarbetsplatsens säkerhet.

Vi påminner om att man inte får gå under arbetsbryggan på andra ställen än vid passagen.

Slutskede

Brobergssundet

Tyvärr är antalet båtplatser i Brobergssundet lägre än tidigare också i slutskedet enligt den nya detaljplanen. Därför behöver en del av båtförarna utses med en båtplats annanstans också efter att byggarbeten har färdigställts. Utgångspunkten med planeringen är dock att ingen förlorar sin båtplats. Informationen om de slutliga båtplatserna specificeras senare. Kultur- och fritidssektorn kontaktar båtklubbarna om de slutliga båtplatserna.

Den nya Hagnäsbros segelfria höjd är 4,5 m (MW) 4,7 m (N2000).

Området mellan Havshagen och Fiskehamnen

En öppningsbar farled byggs på Havshagsbron mellan Havshagen och Knekten, som kan användas i särskilda fall. Annars är bron låg med en segelfri höjd på ungefär 2,6 m (MW) 2,8 m (N2000).

Området mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden

Farleden Sumparn–Blåbärslandet (djupgående 2,6 m) som går under Finkes bro är i användning. Frihöjden vid Finkes bro är 6,7 m (MW) 6,9 m (N2000). Den fria bredden på broöppningen vid Finkens bro är 20 meter och minimibredden för farleden till Gammelstadsfjärden är enligt dimensioneringsanvisningarna 20 meter.

I slutskedet är Kronbergsbros segelfria höjd 20,0 m (MW) 20,2 m (N2000) på farleden öster om Länsmanskan. Den fria bredden på Kronbergsbros spann är 30 meter. Även en annan farled närmare stranden på Degerös sida med en segelfri höjd på 13,8 m (MW) 14 m (N2000) och en fri bredd på 30 meter går under bron. Den minsta bredden på båda farlederna är 31 meter. Ta en titt på farledernas leddjupgåenden i kartan nedan.