Syyskuulumisia Laajasalosta

Kaksi työmiestä ja kaivinkone työmaa-alueella

Syksy saa ja Kruunusillat-rakentaminen etenee. Raitiotien rakentamisen lisäksi muutamme katujärjestelyitä sekä uusimme viemäreitä, vesijohtoja sekä sähkö- ja telekaapeleita. Työmme Laajasalossa ovat tänä vuonna laajimmillaan ja kiivaimmillaan. Paljon on silti vielä tehtävääkin.

Haakoninlahti

Isoimmat rakennustyömme Haakoninlahdenkadulla, Stansvikin rantakadulla ja Mirandankadulla ovat valmistuneet. Loppuvuoden aikana teemme vielä esimerkiksi asfaltointeja. Arviolta vuosina 2024 ja 2025 asennamme Haakoninlahdessa ajolankoja ja teemme raitiotien järjestelmiin liittyviä töitä.

Haakoninlahdenkatu
Valmista pintaa Haakoninlahdenkadulla.

Koirasaarentie välillä Saaristolaivastonkatu-Haakoninlahdenkatu

Koirasaarentien nykyisen länsipään työt ovat pitkällä: Olemme jo asentaneet maanalaisen kunnallistekniikan, raitiotiekiskot sekä ajolanka- ja valaisinpylväät. Kiviasennuksia ja asfaltointeja teemme syystalven aikana.

Olemme myös aloittaneet niin kutsutun riimukivirakenteen rakentamisen. Osa raitiotieradasta tulee olemaan koristeellista kivikuviota, jonka raoista kasvaa nurmikkoa.

Riimukivirakenne
Riimukiviradan raoista kasvaa tulevaisuudessa nurmea.

Koirasaarentie välillä Haakoninlahdenkatu-Reiherintie

Koirasaarentien keskiosalla kiskotöitä tehdään enenevissä määrin. Tavoitteemme on saada maanalaiset työt pitkälti tehdyksi tämän vuoden loppuun mennessä. Se tarkoittaisi, että kaikista suurimmat montut saadaan kiinni ja valmiiksi. Aikainen talvi saattaa kuitenkin hidastaa näitä töitä. Tulevina vuosina teemme vielä ratatöitä, asennamme reunakiviä ja pysäkkien kaiteita sekä istutamme puita.

Liikennejärjestelyjä on edelleen luvassa, mutta niiden vaihtuvuus harvenee talven ajaksi.

Erityisen kovaa melua ei pitäisi syntyä, sillä näillä näkymin meidän ei tarvitse enää louhia kalliota tai porapaaluttaa tällä kadunpätkällä. Maan alta löytyy kuitenkin ajoittain yllätyksiä, joita emme pysty ennustamaan. Lisäksi reunakivien ja kiskojen sahaus aiheuttaa jonkin verran melua nyt ja myöhemmin.

Kiskoja aamuauringossa
Kauniisti kaartuu. Kiskoja Koirasaarentiellä Haakoninlahdenkadun ja Stansvikintien välisellä pätkällä.

Koirasaarentie välillä Reiherintie-Laajasalontie

Koirasaarentien itäpäässä rakentaminen on kiivasta eikä tule hidastumaan edes talveksi. Loppuvuoden aikana alkaa useita merkittäviä liikennejärjestely- ja meluvaiheita.

Liikennejärjestelyjen osalta lähikuukausina on luvassa esimerkiksi seuraavaa:

  • Koirasaarentie yksisuuntaistetaan välillä Renvallinkuja-Laajasalontie, jolloin kiertoreitti kulkee Isosaarentien kautta. Järjestely on välttämätön, jotta saamme rakennettua raitiotien ja sen vaatimat maanalaiset työt Koirasaarentien itäpäähän. Järjestely on voimassa arviolta ensi kesään.

Pitkäkestoisin erittäin kovaa melua aiheuttava työvaihe on kallion louhinta Koirasaarentiellä välillä Renvallinkuja-Laajasalontie. Melu alkaa arviolta lokakuussa, on jatkuvaa ja kestää useita kuukausia – ainakin vuoden loppuun asti. Työ on välttämätön raitiovaunulle liian jyrkän mäen loiventamiseksi.

Erityisen kovaa melua aiheutuu myös näistä loppuvuoden aikana alkavista työvaiheista:

  • Koirasaarentien ja Reiherintien risteyksessä louhimme kalliota pois kunnallistekniikan tieltä ja pontitamme kaivannon tukemiseksi. Louhinnasta melua syntyy arviolta 1-2 kuukauden ajan. Pontitus tapahtuu lyhyissä jaksoissa usean kuukauden aikana.
  • Koirasaarentiellä välillä Reiherintie-Lauri Mikonpojan tie rakennamme ajolanka- ja valaisinpylväiden perustuksia porapaaluttamalla. Melua syntyy muutaman päivän ajan.
  • Koirasaarentien ja Köökarinkujan risteyksessä pontitamme kaivannon tukemiseksi. Melua syntyy yhteensä arviolta 3 viikkoa lyhyissä jaksoissa.
  • Koirasaarentiellä välillä Svanströminpolku-Laajasalontie porapaalutamme tukimuurin rakentamiseksi. Melua syntyy arviolta 2 viikon ajan.
  • Laajasalontien risteyksessä pontitamme kaivannon tukemiseksi. Melua syntyy arviolta 3 viikon ajan.

Varoituksen sana: meluvaiheiden tarkkaa ajankohtaa ja kestoa on mahdotonta ennustaa. Muutakin melua voi syntyä. Emme voi etukäteen tietää varmaksi, onko kallio siinä kohdassa kuin oletetaan tai kuinka pehmeää maaperä on. Risteysalueilla työ on erityisen haastavaa useiden risteävien johtojen ja putkien vuoksi.

Työmaa Koirasaarentien itäpäässä
Koirasaarentien itäpäässä tehdään mittavia töitä maanalaisen kunnallistekniikan uusimiseksi ja raitiotien rakentamiseksi.

Isosaarentie

Isosaarentien maanalainen kunnallistekniikka valmistuu syksyn aikana. Matkan varrella on ollut pieniä haasteita: louhittavaa kalliota on ollut odotettua enemmän, ja se on sijainnut aivan sähköjohdon vieressä. Siksi työ on ollut hankalaa ja hidasta. Olemme onneksi saaneet haasteet selätettyä.

Maanalaisten töiden valmistumisen vuoksi Isosaarentie voidaan avata liikenteelle loppuvuoden aikana. Katusuunnitelman mukaisessa lopputilanteessa Isosaarentien liittymä Koirasaarentiehen katkaistaan ja ainut moottoriajoneuvoliikenteen reitti Isosaarentielle kulkee Laajasalontien kautta (katso kartta Koirasaarentien reiteistä raitiotien valmistumisen jälkeen tästä). Tämä lopputilanteen mukainen järjestely tulee käyttöön arviolta keväällä 2024.

Tulevina vuosina teemme Isosaarentiellä vielä pintatöitä. Pintatöihin sisältyy esimerkiksi reunakivien asennusta ja lopullisia asfaltointeja.

Isosaarentie
Isosaarentien maanalaiset työt ovat loppusuoralla.

Laajasalontie

Laajasalontiellä rakennamme parhaillaan raitiotierataa ja asennamme perustuksia ajolanka- ja valaisinpylväille sekä itse pylväitä. Loppuvuoden aikana rakennamme myös raitiotien päätepysäkin. Radan rakentaminen jatkuu ensi vuonna.

Kiskoja Laajasalontiellä
Olemme saaneet kiskot jo paikoilleen kauppakeskus Saaren edessä.

Kokonaiskuva

Olemme asentaneet 30 kilometriä kaapelinsuojaputkia maan alle ja pystyttäneet 170 ajolanka- ja valaisinpylvästä. Kiskoja on jo noin 2 kilometrin matkalla. Laajasalon kaikki kolme sähkönsyöttöasemaa ovat rakenteilla ja ne saavat loppuvuoden aikana teräksiset julkisivut.

Pieniä haasteita on tullut ajoittain vastaan ja yksittäisiä työvaiheita on jouduttu suunnittelemaan uudelleen, mutta työmme etenevät kokonaisaikataulun mukaisesti. Tarkoituksenamme on saada rakennustyöt pääosin valmiiksi kaikilla Laajasalon kaduilla vuonna 2025. Sen jälkeen luvassa on vielä esimerkiksi ajolankojen asentamista ja raitiotien järjestelmiin liittyviä töitä. Raitiotien matkustajaliikenteen on tavoite alkaa vuonna 2027.

Työmies sähkönsyöttöaseman edustalla
Töitä Borgströmin sähkönsyöttöasemalla Koirasaarentien itäpäässä.

Lopuksi

Elämä työmaan laidalla ei ole helppoa. Kovin suurta helpotusta emme valitettavasti pysty vielä lupaamaan. Siksi voimme vain kiittää kärsivällisyydestä, pahoitella häiriöitä ja tarjota korvatulppia.

Se on laiha lohtu, tiedämme sen.