Siltasaarenkadulla tehdään louhintatöitä perjantaista 5.7. alkaen

Kuulosuojaimet.

Siltasaarenkadulla tehdään 5.7.2024 alkaen kovaa melua ja liikenteen hidastuksia aiheuttavaa kallion louhintaa. Työvaihe kestää maksimissaan 15.7. asti. Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset.

Kallion louhintaan kuuluu porausta, räjäytyksiä ja louheen lastausta. Poraus aiheuttaa jatkuvaa kovaa melua. Räjäytykset ovat satunnaisia ja niitä tehdään enintään 2-3 päivässä. Louhintaa ja siihen liittyviä porauksia tehdään arkisin klo 7–18. Räjäytykset suoritetaan ruuhka-aikojen ulkopuolella klo. 10–14.00. Räjäytyksen aikana liikenteenohjaaja ohjaa liikennettä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa korvatulppia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksessä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Miten järjestely vaikuttaa huolto- ja pelastusliikenteeseen?

Liikenne pysäytetään muutamiksi minuuteiksi Siltasaarenkadulla räjäytysten aikana. Räjäytyksestä ilmoitetaan äänimerkillä ja paikalla on liikenteenohjaajia.

Miten järjestely vaikuttaa jalankulkuun?

Pysäytetään räjäytysten ajaksi räjäytyskohdan vaikutusalueen mukaan.

Miten järjestely vaikuttaa pyöräilyyn?

Pysäytetään räjäytysten ajaksi räjäytyskohdan vaikutusalueen mukaan.

Miten järjestely vaikuttaa joukkoliikenteeseen?

Pysäytetään räjäytysten ajaksi.

Miten järjestely vaikuttaa moottoriajoneuvoliikenteeseen? 

Pysäytetään räjäytysten ajaksi.