Melua ja liikennejärjestelyjä Siltasaarenkadulla 27.–28.7. ja 31.7.

Louhinta-alue kartalla.

Louhinta-alue kartalla. Kaikki lähialueen liikenne pysäytetään muutamiksi minuuteiksi räjäytysten ajaksi.

Siltasaarenkadulla Hakaniementorin laidalla louhitaan kalliota 27.–28.7. ja mahdollisesti myös 31.7.

Louhintaan kuuluvasta porauksesta ja räjäytyksistä syntyy kovaa melua.

Poraamme klo 7–18 välillä torstaina 27.7.

Räjäytykset teemme klo 9–15 välillä perjantaina 28.7. ja mahdollisesti myös maanantaina 31.7.

Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä, ja kaikki lähialueen liikenne pysäytetään muutamiksi minuuteiksi räjäytysten ajaksi. Pysäytys koskee niin jalankulkua, pyöräilyä, moottoriajoneuvoliikennettä kuin joukkoliikennettäkin. Pysäytykset ajoitetaan raitiolinjojen aikataulujen mukaan, jotta liikennehaitta on mahdollisimman pieni.

Työ tehdään, jotta pystymme rakentamaan uusia viemäreitä, vesijohtoja sekä sähkö- ja telekaapeleita.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteeseen

Moottoriajoneuvoliikenne pysäytetään räjäytysten ajaksi Hakaniementorin kohdalla Siltasaarenkadun pohjoiseen menevillä kaistoilla, Siltasaarenkadulta Hakaniemenrantaan kääntyvillä kaistoilla sekä Hakaniemenrannassa.

Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Bussiliikenne pysäytetään räjäytysten ajaksi kuten muukin moottoriajoneuvoliikenne. Kaikki linjan 6 raitiovaunut pysäytetään räjäytysten ajaksi.

Vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn

Jalankulku ja pyöräily pysäytetään räjäytysten ajaksi Siltasaarenkadun ylittävällä Hakaniementorin puoleisella suojatiellä (suojatie sijaitsee Siltasaarenkatu 12 kohdalla) sekä raitiovaunupysäkkien H0307 ja H0308 saarekkeilla (kaksi Hakaniementoria lähimpänä olevaa saareketta).