Veneilijä: ohita siltatyömaa merkittyjä väyliä pitkin

Helsingin merialueella Korkeasaaren molemmin puolin on rakenteilla kaksi uutta isoa siltaa, Finkensilta ja Kruunuvuorensilta. Siltoja varten on rakennettu matalat työsillat.

Työsiltoihin on merkitty kulkuaukot ja mahdolliset alikulkukorkeudet. Muistutamme jälleen, että siltoja ei pidä alittaa muualta kuin kulkuaukkojen kohdalta.

Kalasataman ja Korkeasaaren välisessä Finkensillassa on kulkuaukko, joka on vain metrin korkuinen ja kolme metriä leveä. Korvaava yhteys kulkee Mustikkamaan ja Korkeasaaren välisen salmen kautta. Tilapäinen väylä on yksityisväylä, joten liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla.

Finkensilta.

Suuremman rakenteilla olevan sillan, Kruunuvuorensillan, alueella Kruunuvuorenselällä Korkeasaaren ja Laajasalon välissä työsillan kulkuaukko sijaitsee Nimismies- ja Emäntäluotojen länsipuolella. Veneaukon leveys on 30 metriä ja väylä on merkitty väliaikaisen väylän sinivalkoisin yksityisväyläviitoin. Viitoissa on kardinaalitunnukset ja viitat on asetettu helpommin havaittaviksi viittaporteiksi. Kulkuaukkoon tulee 18 metrin alikulkukorkeus 25.7.2023.

Alueella on lisäksi 10 km/h nopeusrajoitus ja aallonmuodostuskielto. Työmaan alue on rajattu myös keltaisin erikoismerkein. Erikoismerkit ovat heijastavia ja joka toinen niistä on myös valaistu. Työmaan alueelle ei tule ajaa millään vesikulkuneuvolla.

Kruunuvuorensillan työsilta ja veneilijöiden kulkuaukko.