Kruunuvuorensillan tulevia töitä  

Heinäkuussa jatkuu sillan keskiosan tukirakenteena toimivan pylonin rakentamistyöt. Nimismies- ja Emäntäluotojen alueelle tehty väliaikainen tekosaari mahdollistaa sillan keskiosaan kohoavan 135 m korkean teräsbetonisen pylonin rakentamisen. Tekosaaren rakentamiseksi on luotojen alueelle ajettu 30 000 m3 louhetta, joka on määrältään noin 2000 kuorma-autokuormaa. Tekosaari on kooltaan noin 4000 m2 ja sinne on sijoitettu yksi Kruunusiltojen työmaatukikohdista. Pylonin valmistuttua tekosaari puretaan pois.

Tekosaari kuvattuna alkukeväällä ennen kuin alue rauhoitettiin lintujen pesimäajaksi.

Pylonille on louhittu noin 11 metrin syvyyteen 20 m * 20 m kokoinen potero pylonin tukirakennetta varten. Tämän poteron pohjalle valetaan sukeltajatyönä tasausvalu, jotta saadaan varmistettua pohjan tasaisuus. Tähän monttuun lasketaan nosturin avulla talven aikana tehty pylonin peruslaatan raudoitus, joka on kooltaan 18 m * 18 m * 4,5 m ja painaa noin 230 000 kg. Tämän raudoituksen ympärille valetaan vedenalaisena työnä pylonin peruslaatta. Valun muottina toimii merenpohjaan louhittu potero ja valuun menee betonia noin 200 betoniautollista.  

Pylonin havainnekuva

Myös työt Kruunuvuorensillan Palosaarenrannan puoleisilla tuilla 2-5 jatkuu välitukien paalutuksilla. Näillä välituilla on jokaisella 8-10 kpl teräspaaluja, jotka lyödään kallioon. Paalutustöiden jälkeen jatkuu tukipaalujen raudoitus- ja betonointityöt, sekä välitukien kasuuneiden rakentaminen.

Välituet 2-5