Kruunuvuorensillan kansirakenne

Heinäkuussa suoritettiin Kruunuvuorensillalla merkittävä työvaihe, kun norjalainen merinosturi HLV Uglen (eli Pöllö) kävi nostamassa Kruunuvuorensillan vinoköysiosuuden teräspalkit paikoilleen. Sillankansi on nyt yhtenäinen miltei koko matkalta Korkeasaaren Palosaaresta aina Laajasalon Kruunuvuorenrantaan saakka.

Laajasalon puolelta on sillankannen kansilaatta valettu 420 m matkalla. Seuraavaksi tämä valettu osuus saa päällensä sääsuojan, jonka suojassa tehdään sillankannen vesieristys, sekä suojabetonilaatan valu. Tämän jälkeen valutyöt siirtyvät Palosaaren puoleiselle tulosillalle. Palosaaren puolelta sillankantta valetaan yhteensä noin 250 m.

Heinäkuussa merinosturilla paikoilleen nostettiin yhteensä kahdeksan palkkia ja palkit olivat pituudeltaan 50 m – 70 m. Nyt on käynnissä palkkien hitsaus, jonka jälkeen hitsisaumat pintakäsitellään, eli maalataan. Tämän jälkeen on vuorossa muotin rakentaminen liitoskohtien kansivaluja varten.

Palkit lepäävät nyt väliaikaisten tukien päällä, kunnes ne jännitetään vinoköysien avulla tukeutumaan pyloniin. Tämä työvaihe tehdään siinä vaiheessa, kun pyloni on rakennettu tasoon +135 m. Tulosiltojen ja vinoköysiosuuden välillä on nyt noin 0,5 m rako. Rako ummistetaan siinä vaiheessa, kun ensimmäinen vinoköysien jännitystyö on tehty. Toinen ja lopullinen köysien jännitys tehdään, kun sillan kannen päällä on kaikki rakenteiden paino.

Tulosiltojen ja vinoköysiosuuden välillä on nyt noin 0,5 m rako.

Toinen rako sillan kansirakenteessa on pylonin kohdalla. Sillankansi saadaan yhtenäiseksi, kun pylonin rakenne nousee sillankannen tasoon, jolloin asennetaan puuttuvat teräspalkit mobiilinosturilla paikoilleen. Teräsrakenteen ja pylonin liitostyöt tehdään tulevan talven aikana. Liitostyön jälkeen aloitetaan tekemään vinoköysiosuudella kannen muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä.

Sillankansi ei ole vielä yhtenäinen pylonin kohdalla.