Pohjoisrannassa aloitetaan ympärivuorokautista melua aiheuttava ohipumppaus viikolla 4

Kuulosuojaimet.

Kruununhaassa, Pohjoisranta 22, 24, 26, 28 ja 30 läheisyydessä, aloitetaan kunnallistekniikan uusimiseen liittyvä ns. ohipumppaus viikolla 4. Työ kestää reilun viikon verran.

Ohipumppaus tulee aiheuttamaan ympärivuorokautista melua sekä mahdollisia hajuhaittoja. Pyrimme minimoimaan näitä haittoja rakentamalla väliaikaisen meluseinän ja suojaamalla avonaisen pumppaamon oviaukon. Melua ja hajua on kuitenkin mahdotonta estää täysin.

Ohipumppaus liittyy Siltavuorensalmessa kulkevaan painejätevesiviemärin siirtotyöhön. Kyseistä viemäriä pitkin iso osa kantakaupungin jätevesistä tulee Siltavuorenrannan pumppaamosta nykyiselle Näkinpumppaamolle ja sieltä Haapaniemenkadun kautta Hämeentien linjoihin. Tämä paineviemäri siirretään pois uuden Hakaniemen sillan rakennustöiden alta, ennen kuin voimme aloittaa ruoppaus-, paalulaatta- ja lopulta varsinaiset sillanrakennustyöt.

Työ on nyt siinä vaiheessa, että Siltavuorenrannassa päästään tekemään uuden jätevesiputken asennustyö. Jotta uusi jätevesiputki saadaan asennettua, vanhan jätevesiputken tulee olla tyhjä. Siksi jätevettä joudutaan ohipumppaamaan erillisillä pumpuilla uuteen jätevesilinjaan.

Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille: niitä on noudettavissa postilaatikosta, joka sijaitsee Kirjatyöntekijän ja Välikadun risteyksessä, kevyen liikenteen sillan vieressä.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.