Korkeasaarta ympäröiviä vesialueita työmaakäyttöön

Työmaakäytössä olevat vesialueet
Työmaakäytössä olevat vesialueet

Korkeasaarta ympäröiviä vesialueita on rajattu työmaakäyttöön Mustikkamaansalmessa.

Korkeasaaren pohjois- ja länsipuolisille vesialueille on asennettu silttiverhot, jotka estävät vesirakennustyöstä aiheutuvan merenpohjasta irtoavan hienoaineksen leviämisen ympäröivään vesistöön.

Silttiverhojen rajaama alue Korkeasaaren pohjoispuolella on noin kuuden hehtaarin suuruinen ja länsipuolella sijaitseva alue noin neljän hehtaarin suuruinen. Lisäksi Sompasaaren Nihdissä on pieni alue rajattu olemassa olevien rantarakenteiden purkutöiden ajaksi.

Alueella liikkuvia veneilijöitä varoitetaan asennetuista suojaverhoista ja ruoppausalusten liikennöinnistä. Työmaa-alueille ei saa mennä. Rajatut alueet on merkitty poijuin, heijastimin ja merkkivaloin.

Silttiverhot ovat paikoillaan arviolta vuoden 2022 loppuun saakka.

Tulevat väylämuutokset

Kruunuvuorensillan rakennustyöt katkaisevat mahdollisesti jo syksyllä 2021 Kruunuvuorenselällä sijaitsevan ns. Herttoniemen väylän. Katkon ajaksi suunnitellaan korvaavaa väylää nykyisen väylän länsipuolelle. Korvaavan väylän syvyys on sama kuin nykyisen väylän.

Korvaavalla väylällä ei ole korkeusrajoitusta ennen vuosia 2023-2025. Tavoitteemme on, että rakentamisen aikainen alikulkukorkeus on mahdollisimman lähellä lopullista 20 metrin alikulkukorkeutta. Alikulkukorkeus varmistuu ennen vuoden 2022 syksyä.

Finkensillan rakennustyöt tulevat käytännössä estämään marraskuun 2021 alusta Korkeasaaren ja Kalasataman välisen nykyisen väylän käytön. Väylälle jää ainoastaan kulkuaukko, joka on vain metrin korkuinen ja kolme metriä leveä. Korvaava yhteys kulkee Mustikkamaan ja Korkeasaaren välisen salmen kautta. Koska se ei ole varsinainen väylä, liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Korkeasaarensillan alikulkukorkeus on 4,7 metriä.

Valmiin Finkensillan alikulkukorkeus on noin 6,5 metriä.

Ajankohdat ovat tämän hetkiset arviot.