Reiherintien risteyksen reitit muuttuvat 12.1.2024 alkaen

Karttakuva

Koirasaarentien ja Reiherintien risteyksessä tehdään raitiotien vaatimia maanalaisia töitä, kuten rakennetaan kunnallistekniikkaa. Töiden eteneminen aiheuttaa muutoksia risteyksen liikennejärjestelyihin erityisesti jalankulun ja pyöräilyn osalta. Uudet liikennejärjestelyt ovat voimassa joitakin viikkoja riippuen töiden etenemisestä ja talven aiheuttamista haasteista.

Vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn

Koirasaarentien ylittävä risteyksen itäpuolella sijaitseva suojatie poistuu käytöstä. Koirasaarentien ylittävä risteyksen länsipuolella sijaitseva suojatie siirtyy noin 50 m kohti länttä eli Jurmonkujaa. Reiherintien ylittävä suojatie siirtyy lähemmäs risteystä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteeseen

Henrik Borgströmin tien alkupäässä on vuorotteleva liikenne. Väistämisvelvollisuus on Henrik Borgströmin tieltä risteykseen ajavilla.