Kruunusillat-hanke jatkaa valmistelevia rakennustöitä Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa kesällä

Havainnekuva.
Havainnekuvassa näkyy, että jalankulun ja pyöräilyn väylät kulkevat sillan reunoilla erillään autokaistoista. Korkeuserot ovat pieniä.

Kruunusillat-raitiotien rakentajat valmistelevat uuden Hakaniemensillan rakentamista kesällä. Tärkein työ on Siltavuorensalmen pohjassa kulkevan paineviemärin siirto.

Kruunusillat-hanke rakentaa kokonaan uuden Hakaniemensillan nykyisen, huonokuntoisen sillan tilalle. Uusi silta sijaitsee nykyisen sillan itäpuolella. Uuden sillan linjauksen kohdalla Siltavuorensalmessa kulkee halkaisijaltaan 80 senttimetriä leveä, korkealla paineella toimiva jätevesiviemäri. Iso osa kantakaupungin jätevesistä kulkee tätä viemäriä pitkin. Paineviemäri on siirrettävä pois uuden sillan kohdalta, ennen kuin ruoppaus- ja paalulaattatyöt sekä varsinainen sillanrakennus voidaan aloittaa.

Rakennustöiden ajaksi tehdään väliaikainen siirtoputki. Uusi paineviemäri rakennetaan uuden Hakaniemensillan itäpuolelle.

Kruunusillat-raitiotien rakentajat laajentavat työmaa-alueita huomattavasti kesän jälkeen. Tämänhetkisen arvion mukaan syksyllä alkaa väliaikaisen kiertoliittymän rakentaminen Näkinsillan eteläpuolelle. Hakaniemenrannassa ja Merihaankadulla alkaa paalulaatan rakentaminen.

Siltavuorensalmesta joudutaan siirtämään laitureita työmaan alta. Työ on alkanut toukokuun lopussa ja se saadaan tämän kesän osalta valmiiksi elokuun alussa.

Melua aiheuttavat työt

Kruununhaassa on jo tehty lyhytaikaisia, melua aiheuttavia kallioporauksia. Ne jatkuvat kesä-heinäkuun vaihteessa 1–2 viikon ajan Pohjoisranta 26:n kohdalla.

5.7. alkavalla viikolla ponttiseinän rakennustyöt jatkuvat Pohjoisrannan varrella, työalue siirtyy aiempaa kauemmas asuinrakennuksista. Tämän työvaiheen kesto on arviolta 1–2 viikkoa. Kruununhaassa ei tehdä muita melua aiheuttavia töitä heinäkuussa.

Hakaniemessä melua aiheuttavat työvaiheet, kuten pontitus ja paalutus, alkavat heinäkuun ensimmäisellä viikolla ja jatkuvat vaihtelevasti ainakin elokuun loppuun. Melua aiheuttavissa työvaiheissa on välillä useiden päivien taukoja.

Syksyllä työmaa-alueet laajenevat, töistä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Liikennejärjestelyt

Nykyiset liikennejärjestelyt ovat pääosin voimassa tämänhetkisen tiedon mukaan ainakin elokuun puoliväliin.

Moottoriajoneuvoliikenne Hakaniemenrantaa pitkin Merihakaan loppuu lopullisesti molempiin suuntiin alkusyksystä 2021. Sen jälkeen moottoriajoneuvoliikenne Merihakaan kulkee Sörnäisten rantatien kautta Haapaniemenkatua pitkin. Nykyiset jalankulun ja pyöräilyn reitit aivan Hakaniemenrantaa pitkin säilyvät käytössä.

Merihaan bussilinjojen reitit muuttuivat 7.6. Kruunusiltojen töitä ennakoiden. Muutoksista voi lukea lisää HSL:n tiedotteesta (linkki tiedotteen lopussa).

Reitit opastetaan maastossa liikennemerkein. Ajantasainen kartta liikennejärjestelyistä löytyy myös Kruunusiltojen verkkosivuilta.

Kaupunkiympäristölautakunta ja HKL:n johtokunta esittävät enimmäishinnan korotusta

Kruunusillat-hanke kertoi kesäkuussa, että se vie esityksen raitiotien rakentamisen vaiheistuksesta sekä enimmäishinnan korotuksesta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunkiympäristölautakunta päätti esittää raitiotien rakentamisen vaiheistuksen ja kustannusarvion hyväksymistä 29.6. ja HKL:n johtokunta 1.7. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät asiaa elokuussa.


HSL:n tiedote: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/uutinen/2021/05/kesaaikataulut-voimaan-7.6.reittimuutoksia-busseilla-ja-tyomaita-kiskoilla