Finkensillan jänneteräkset

 Finkensillalla asennetaan jänneteräksiä. Jänneteräkset asennetaan suojaputkiin, joita on sillan kahdessa pääpalkissa yhteensä 30 kpl. Jokaiseen suojaputkeen jänteitä tulee yhteensä 15 kpl ja yhdessä jänteessä on 7 säiettä.

Jänneteräkset suojaputkissa.

 Punoskela asetetaan purkamista varten rakennettuun purkuhäkkiin, josta punos johdetaan hydraulisesti toimivaan työntökoneeseen. Työntökoneen kaksi rullaparia puristaa punosta niiden väliin ja rullien pyöriessä punos liikkuu. Työntökoneesta punos kulkee ohjausputkea pitkin suojaputken suulle, johon asetetaan niin sanottu tykki. Tykki vakauttaa vaijerin kulun jänteeseen. Jänteet ammutaan suojaputkeen ~10 m/s nopeudella.

Purkuhäkissä oleva punoskela.
Työntökone.

 Finkensilta on tyypiltään jännitetty betonipalkkisilta. Jänneterästen avulla silta jännitetään, kun betoni saavuttanut jännityslujuuden. Jännittämisen jälkeen suojaputket injektoidaan täyteen injektointilaastilla.